اهنگ آواز می خوانم وطن امیر تاجیک

دوشنبه - 1 می 2023
اهنگ آواز می خوانم وطن امیر تاجیک

اهنگ آواز می خوانم وطن امیر تاجیک
Music AMYR TAJYK – AVAZ MY KHVANM VTN + Lyrics + 320 And 128

Www.naghmehmusic.ir

آواز می خوانم وطن از توپ و از دروازه ها ♫♪

می خوانم از قومی کهن

آباد زی ایران ما ♫♪

فریاد بر می آورم

صدها سبد گل پایتان ♫♪

♫♯♯ اهنگ آواز می خوانم وطن امیر تاجیک ♫♫♯♫♯♫

با غیرتان سربلند

صد آفرین ایمانیان ♫♪

ایران ایران

این گوی و میدان ♫♪

دروازه ها لرزیده از کورش سواران

♫♯♯ اهنگ آواز می خوانم وطن امیر تاجیک ♫♫♯♫♯♫

آواز می خوانم وطن ♫♪

از عمق دل با جان و تن

با شادی و فتح و ضفر ♫♪

پیروزی ای ایران من

تاریخ یادش هست این ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

این نقشهء جغرافیاس

نامش خلیج فارس این ♫♪

مرز برین ایران ماست

این اتّحاد و افتخار ♫♪

سوغاتی اقلیم فارس

Www.naghmehmusic.ir

این لشگر فاتح بدان ♫♪

عمری عقاب آسیاست

این لشگر فاتح بدان ♫♪

عمری عقاب آسیاست

نسلی خروشان ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

رستم نیاکان

تاریخ می داند حدیث سربداران ♫♪

آواز می خوانم وطن از توپ و از دروازه ها

می خوانم از قومی کهن ♫♪

آباد زی ایران ما

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

فریاد بر می آورم ♫♪

صدها سبد گل پایتان

با غیرتان سربلند ♫♪

صد آفرین ایمانیان

ایران ایران ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

این گوی و میدان

دروازه ها لرزیده از کورش سواران ♫♪

نسلی خروشان

رستم نیاکان ♫♪

تاریخ می داند حدیث سربداران

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند