اهنگ از حرم سرا تا آمستردام گروه بروبکس

چهارشنبه - 3 می 2023
اهنگ از حرم سرا تا آمستردام گروه بروبکس

اهنگ از حرم سرا تا آمستردام گروه بروبکس
Music GRVH BRVBKS – AZ HRM SRA TA AMSTRDAM + Lyrics + 320 And 128

Www.naghmehmusic.ir

می خوام یه چیز بگم شما تصور کنین ♫♪

برین بشینین تدبر کنین

تجسم کنین و تحول کنین(ترانه از سایت listenpersian.net) ♫♪

فکر کنین بشو ازون گوش در کنین

اووو دافا بلندشین از روی پام کنسرت دارم توی آمستردام ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

اووو ساعتو نگاه کن یازده و نیمه دیره دیره دیره

اووو ساعتو نگاه کن بیس سه و نیمه دیره دیره دیره ♫♪

(بیا)

شورت و جورابو از بالکن بدو ♫♪

بدو دافی کفشمو پام کن

♫♯♯ اهنگ از حرم سرا تا آمستردام گروه بروبکس ♫♫♯♫♯♫

بپر دره پارکینگو بازش کن ♫♪

بعدش برو لیموزینو آتیش کن

این همه ماشین پول و خونه خدا بده برکت ♫♪

مرتیکه راننده برو حرکت

لیموزین پیاده میشیم برّو بر ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

نگاه می کنین پچ پچ زرّو زر

آقا موزی آهنگ چیه شرّو ور؟ ♫♪

نه منگلیاس الّو ال

در حال حاضر دارم می خونم هیکلم تکون می خوره می پره بالا پایین ♫♪

شمایین می پرین ورین می برین دستاتونو با من بالا پایین

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

حالا دارم می خونم می بینم که ما این بالا شما هم همون پایین ♫♪

منو دست به دست می برین ولم کنین د بابا بذارینم زمین

تو که میدونی تو رو دوست دارم ♫♪

از همه دافای کنارتم بی زارم

بگو نمی خوام دیگه بپری بام بام ♫♪

♫♯♯ اهنگ از حرم سرا تا آمستردام گروه بروبکس ♫♫♯♫♯♫

نمی خوام کسی دیگه بگیره جام جام

تو که می دونی تو رو دوست دارم ♫♪

از همه دافای کنارتم بی زارم

بگو نمی خوام دیگه بپری بام بام ♫♪

نمی خوام کسی دیگه بگیره جام جام

Www.naghmehmusic.ir

Ladies And Gentlemen ♫♪

بروبکسه که معرفی می کنه

گامنو! ♫♪

گوش کن بهش تا بیشتر بشی تشبیش و

ریش بلند کردیم با کلی شیپیش ♫♪

♫♯♯ اهنگ از حرم سرا تا آمستردام گروه بروبکس ♫♫♯♫♯♫

سیریش نشین بیاین همتون بشینین پیش من

تا بتون بگم کی داره صدا بپیچ ♫♪

تو به خودت میگی دادا اینا چقدر خفنن

از کجا اومدن؟ از از ژاپنن؟ ♫♪

چقد فستن

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

اینا چه زبونن؟ ♫♪

بسه چقدر سؤال میکنی بچّه

اون ته چی دستته پیر کپلو ♫♪

مشروب نخور بخور شیر کاکائو

ساری خانوم میشه یکم فری بری ♫♪

♫♯♯ اهنگ از حرم سرا تا آمستردام گروه بروبکس ♫♫♯♫♯♫

نچسب بهم آشغال عوضی ایکبیری

دخی من قدم بلندم ♫♪

زدم پخ تو سرت بخیه ببندن

تو میگی من دهنمو ببندم ♫♪

نه نمیشه چرا بقیه نبندن؟

Www.naghmehmusic.ir

هر چی میخوام بهت رپ کردن یاد بدم ♫♪

میگی ها بیا این ور ها

نه بدو اون ور ها ♫♪

این جور نخون

ها ها ها آها آها ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

راستش ماها می دونیم از رپ خونا

کیا میتونن برن بالا ♫♪

هیچ کدوما ها

فقط غربیا ♫♪

البتّه بگم فقط بعضیا

Www.naghmehmusic.ir

در حال حاضر دارم می خونم هیکلم تکون می خوره می پره بالا پایین ♫♪

شمایین می پرین ورین می برین دستاتونو با من بالا پایین

حالا دارم می خونم می بینم که ما این بالا شما هم همون پایین ♫♪

منو دست به دست می برین ولم کنین د بابا بذارینم زمین

تو که میدونی تو رو دوست دارم ♫♪

♫♯♯ اهنگ از حرم سرا تا آمستردام گروه بروبکس ♫♫♯♫♯♫

از همه دافای کنارتم بی زارم

بگو نمی خوام دیگه بپری بام بام ♫♪

نمی خوام کسی دیگه بگیره جام جام

تو که می دونی تو رو دوست دارم ♫♪

از همه دافای کنارتم بی زارم

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

بگو نمی خوام دیگه بپری بام بام ♫♪

نمی خوام کسی دیگه بگیره جام جام

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند