اهنگ بابا حیدر فرمان فتحعلیان

پنج‌شنبه - 27 آوریل 2023
اهنگ بابا حیدر فرمان فتحعلیان

اهنگ بابا حیدر فرمان فتحعلیان
Music FRMAN FTHALYAN – BABA HYDR + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ بابا حیدر فرمان فتحعلیان ♫♫♯♫♯♫

من مست مستم بابا حیدر ♫♪

من مست مستم بابا حیدر

من مست مستم بابا حیدر ♫♪

من مست مستم بابا حیدر

من حق پرستم بابا حیدر مدد ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

من حق پرستم بابا حیدر مدد

من مست مستم بابا حیدر مدد ♫♪

من مست مستم بابا حیدر مدد

مطربا چنگ بزن و دف بزن و تار بزن ♫♪

بر جهان تار از آن یار وفادار بزن

Www.naghmehmusic.ir

دمی از مدح علی حیدر کرار بزن ♫♪

دمی از مدح علی حیدر کرار بزن

یعنی آن روز که حق بود و دگر هیچ نبود ♫♪

یعنی آن روز که حق بود و دگر هیچ نبود

در پس پرده ی معبود علی بود به سجود ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

در پس پرده ی معبود علی بود به سجود

من مست مستم بابا حیدر مدد ♫♪

من مست مستم بابا حیدر مدد

من حق پرستم بابا حیدر مدد ♫♪

من حق پرستم بابا حیدر مدد

♫♯♯ اهنگ بابا حیدر فرمان فتحعلیان ♫♫♯♫♯♫

من مست مستم بابا حیدر مدد ♫♪

من مست مستم بابا حیدر مدد

من حق پرستم بابا حیدر مدد ♫♪

من حق پرستم بابا حیدر مدد

مطربا چنگ و می و ضربت و نی ساز کنید ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

دمی از مدح علی را همه آغاز کنید

مدح شه را به لب لعل گوهر باز کنید ♫♪

مدح شه را به لب لعل گوهر باز کنید

یعنی آن روز که حق بود و دگر هیچ نبود ♫♪

یعنی آن روز که حق بود و دگر هیچ نبود

Www.naghmehmusic.ir

در پس پرده ی معبود علی بود به سجود ♫♪

در پس پرده ی معبود علی بود به سجود

من مست مستم بابا حیدر مدد ♫♪

من مست مستم بابا حیدر مدد

من حق پرستم بابا حیدر مدد ♫♪

♫♯♯ اهنگ بابا حیدر فرمان فتحعلیان ♫♫♯♫♯♫

من حق پرستم بابا حیدر مدد

من مست مستم بابا حیدر مدد ♫♪

من مست مستم بابا حیدر مدد

من حق پرستم بابا حیدر مدد ♫♪

من حق پرستم بابا حیدر مدد

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

مطربا چنگ بزن و دف بزن و تار بزن ♫♪

بر جهان تار از آن یار وفادار بزن

دمی از مدح علی حیدر کرار بزن ♫♪

دمی از مدح علی حیدر کرار بزن

یعنی آن روز که حق بود و دگر هیچ نبود ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

یعنی آن روز که حق بود و دگر هیچ نبود

در پس پرده ی معبود علی بود به سجود ♫♪

در پس پرده ی معبود علی بود به سجود

من مست مستم بابا حیدر مدد ♫♪

من مست مستم بابا حیدر مدد

Www.naghmehmusic.ir

من حق پرستم بابا حیدر مدد ♫♪

من حق پرستم بابا حیدر مدد

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند