اهنگ باران مهرداد کاظمی

پنج‌شنبه - 27 آوریل 2023
اهنگ باران مهرداد کاظمی

اهنگ باران مهرداد کاظمی
Music MHRDAD KAZMY – BARAN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ باران مهرداد کاظمی ♫♫♯♫♯♫

[خسرو شکیبایی] ♫♪

باز باران

با ترانه ♫♪

با گوهر های فراوان

می خورد بر بام خانه ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

من به پشت شیشه تنها

ایستاده ♫♪

در گذرها

رودها راه اوفتاده. ♫♪

شاد و خرم

Www.naghmehmusic.ir

یک دوسه گنجشک پرگو ♫♪

باز هر دم

می پرند این سو و آن سو ♫♪

می خورد بر شیشه و در

مشت و سیلی ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

آسمان امروز دیگر

نیست نیلی ♫♪

[مهرداد کاظمی]

باز باران ♫♪

با ترانه

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

با گوهر های فراوان ♫♪

می خورد بر بام خانه

من به پشت شیشه تنها ♫♪

ایستاده

در گذرها ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

رودها راه اوفتاده.

شاد و خرم ♫♪

یک دوسه گنجشک پرگو

باز هر دم ♫♪

می پرند این سو و آن سو

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

می خورد بر شیشه و در ♫♪

مشت و سیلی

آسمان امروز دیگر ♫♪

نیست نیلی

نیست نیلی ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

نیست نیلی

باز باران ♫♪

با ترانه

با گوهر های فراوان ♫♪

می خورد بر بام خانه

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

من به پشت شیشه تنها ♫♪

ایستاده

در گذرها ♫♪

رودها راه اوفتاده.

شاد و خرم ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

یک دوسه گنجشک پرگو

باز هر دم ♫♪

می پرند این سو و آن سو

می خورد بر شیشه و در ♫♪

مشت و سیلی

Www.naghmehmusic.ir

آسمان امروز دیگر ♫♪

نیست نیلی

نیست نیلی ♫♪

نیست نیلی

می خورد بر شیشه و در ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

مشت و سیلی

آسمان امروز دیگر ♫♪

نیست نیلی

نیست نیلی ♫♪

نیست نیلی

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند