اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی

دوشنبه - 1 می 2023
اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی

اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی
Music NASR ABDALLHY – BNDR ABASY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی ♫♫♯♫♯♫

(صالح آتون) ♫♪

پشت باغ مولوی

پهلو لولهء هُوی ♫♪

پشت باغ مولوی

پهلو لولهء هُوی ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

آدرس خونت شدادن

مه هندم تو نخوی ♫♪

آدرس خونت شدادن

مه هندم تو نخوی ♫♪

یارم هندن از سفر

Www.naghmehmusic.ir

مه که امنینن خبر ♫♪

یارم هندن از سفر

مه که امنینن خبر ♫♪

هوای بندر چه گرمن

تبرم بالای کپر ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

هوای بندر چه گرمن

تبرم بالای کپر ♫♪

(ناصر عبداللهی)

ای یار ای یار یار بالا بدو ♫♪

ای یار ای یار یار بالا بدو

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

ای نازنین یار همی حالا بدو ♫♪

ای نازنین یار همی حالا بدو

گردن غزالی مه گرفتارتوم ♫♪

گردن غزالی مه گرفتارتوم

جای تو خالی همی حالا بدو ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

جای تو خالی همی حالا بدو

(صالح آتون) ♫♪

چشم انتظارن یار

دل بیقرارن یار ♫♪

پشت ستونن یار

♫♯♯ اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی ♫♫♯♫♯♫

دلش چه خونن یار ♫♪

(ناصر عبداللهی)

چشم انتظارن یار ♫♪

دل بیقرارن یار

پشت ستونن یار ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

دلش چه خونن یار

(صالح آتون) ♫♪

او که نه جارن همیشه, پیک بهارن همیشه

(ناصر عبداللهی) ♫♪

بگه بخونه، تو خونه مونه، شبا ستاره که میشه

Www.naghmehmusic.ir

(دو صدایی) ♫♪

چشم انتظارن یار

دل بیقرارن یار ♫♪

پشت ستونن یار

دلش چه خونن یار ♫♪

♫♯♯ اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی ♫♫♯♫♯♫

(صالح آتون)

پشت باغ مولوی ♫♪

پهلو لولهء هُوی

پشت باغ مولوی ♫♪

پهلو لولهء هُوی

♫♯♯ اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی ♫♫♯♫♯♫

آدرس خونت شدادن ♫♪

مه هندم تو نخوی

آدرس خونت شدادن ♫♪

مه هندم تو نخوی

یارم هندن از سفر ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

مه که امنینن خبر

یارم هندن از سفر ♫♪

مه که امنینن خبر

هوای بندر چه گرمن ♫♪

تبرم بالای کپر

Www.naghmehmusic.ir

هوای بندر چه گرمن ♫♪

تبرم بالای کپر

(ناصر عبداللهی) ♫♪

ای یار ای یار یار بالا بدو

ای یار ای یار یار بالا بدو ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

ای نازنین یار همی حالا بدو

ای نازنین یار همی حالا بدو ♫♪

گردن غزالی مه گرفتارتوم

گردن غزالی مه گرفتارتوم ♫♪

جای تو خالی همی حالا بدو

♫♯♯ اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی ♫♫♯♫♯♫

جای تو خالی همی حالا بدو ♫♪

(صالح آتون)

چشم انتظارن یار ♫♪

دل بیقرارن یار

پشت ستونن یار ♫♪

♫♯♯ اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی ♫♫♯♫♯♫

دلش چه خونن یار

(ناصر عبداللهی) ♫♪

چشم انتظارن یار

دل بیقرارن یار ♫♪

پشت ستونن یار

♫♯♯ اهنگ بندر عباسی ناصر عبداللهی ♫♫♯♫♯♫

دلش چه خونن یار ♫♪

(صالح آتون)

او که نه جارن همیشه, پیک بهارن همیشه ♫♪

(ناصر عبداللهی)

بگه بخونه، تو خونه مونه، شبا ستاره که میشه ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

(دو صدایی)

چشم انتظارن یار ♫♪

دل بیقرارن یار

پشت ستونن یار ♫♪

دلش چه خونن یار

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند