اهنگ خانه سرخ (ابی) حبيب

چهارشنبه - 26 آوریل 2023
اهنگ خانه سرخ (ابی) حبيب

اهنگ خانه سرخ (ابی) حبيب
Music HBيB – KHANH SRKH (ABY) + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ خانه سرخ (ابی) حبيب ♫♫♯♫♯♫

خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است ♫♪

آری از خون پهنه ی برزن و میدان سرخ است

ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد ♫♪

مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

آری از خون پهنه ی برزن و میدان سرخ است

ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد ♫♪

مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

تا گل خونی فریاد در این باغستان ♫♪

ساقه از ضربه ی شلاق زمستان سرخ است

Www.naghmehmusic.ir

وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران ♫♪

تا در این دشت غرور کینه داران سرخ است

رو سیاه است اگر این شب مردم کش بد ♫♪

تا دم صبح وطن سینه ی یاران سرخ است

با تو سرسبزی از ایثار سیه پوشان است ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

ای مسلط دستت از خون شهیدان سرخ است

ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد ♫♪

مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

تا گل خونی فریاد در این باغستان ♫♪

ساقه از ضربه ی شلاق زمستان سرخ است

♫♯♯ اهنگ خانه سرخ (ابی) حبيب ♫♫♯♫♯♫

وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران ♫♪

تا در این دشت غرور کینه داران سرخ است

رو سیاه است اگر این شب مردم کش بد ♫♪

تا دم صبح وطن سینه ی یاران سرخ است

با تو سرسبزی از ایثار سیه پوشان است ♫♪

♫♯♯ اهنگ خانه سرخ (ابی) حبيب ♫♫♯♫♯♫

ای مسلط دستت از خون شهیدان سرخ است

ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد ♫♪

مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

♫♪

♫♯♯ اهنگ خانه سرخ (ابی) حبيب ♫♫♯♫♯♫

خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است ♫♪

آری از خون پهنه ی برزن و میدان سرخ است

ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد ♫♪

مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

آری از خون پهنه ی برزن و میدان سرخ است

ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد ♫♪

مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

تا گل خونی فریاد در این باغستان ♫♪

ساقه از ضربه ی شلاق زمستان سرخ است

Www.naghmehmusic.ir

وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران ♫♪

تا در این دشت غرور کینه داران سرخ است

رو سیاه است اگر این شب مردم کش بد ♫♪

تا دم صبح وطن سینه ی یاران سرخ است

با تو سرسبزی از ایثار سیه پوشان است ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

ای مسلط دستت از خون شهیدان سرخ است

ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد ♫♪

مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

تا گل خونی فریاد در این باغستان ♫♪

ساقه از ضربه ی شلاق زمستان سرخ است

♫♯♯ اهنگ خانه سرخ (ابی) حبيب ♫♫♯♫♯♫

وحشتی نیست از انبوه مسلسل داران ♫♪

تا در این دشت غرور کینه داران سرخ است

رو سیاه است اگر این شب مردم کش بد ♫♪

تا دم صبح وطن سینه ی یاران سرخ است

با تو سرسبزی از ایثار سیه پوشان است ♫♪

♫♯♯ اهنگ خانه سرخ (ابی) حبيب ♫♫♯♫♯♫

ای مسلط دستت از خون شهیدان سرخ است

ده به ده پرچم خشم است که بر میخیزد ♫♪

مزرعه زرد و چپر سبز و بیابان سرخ است

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند