اهنگ درخت گل لیلا فروهر

یکشنبه - 30 آوریل 2023
اهنگ درخت گل لیلا فروهر

اهنگ درخت گل لیلا فروهر
Music LYLA FRVHR – DRKHT GL + Lyrics + 320 And 128

Www.naghmehmusic.ir

زیر درخت گل غزل می خوندم ♫♪

غم دنیا رو از دل می تكوندم

تو رویای خودم چشمامو بستم ♫♪

یكی اومد نشست كنار دستم

من نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

نقل كجاست ای دل غافل

من نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

دیدم نشستنش قلبمو لرزوند ♫♪

زبونم توی شاه بیت غزل موند

♫♯♯ اهنگ درخت گل لیلا فروهر ♫♫♯♫♯♫

دیدم كه شادی گنگ یه احساس ♫♪

خط انداخت رو شیشه دل مثه الماس

من نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست؛ ای دل غافل

من نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

نقل كجاست؛ ای دل غافل

دیدم نگاش پر از عشق و صفا بود ♫♪

انگار با با دل من آشنا بود

دیدم صداش برام چه تازگی داشت ♫♪

توی گوشم طنین زندگی داشت

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

باز نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

باز نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

توی لحظه شكوه عشقو دیدم ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

به همون كه دلم می خواست رسیدم

اما حیف تا نگاه كردم به اون مرد ♫♪

دیگه اون عشق و رویامو ندیدم

دیدم از كف من آرزو رفته ♫♪

اون رفته دلم اما وارفته

Www.naghmehmusic.ir

تازه نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

حیف دیر فهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

زیر درخت گل غزل می خوندم ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

غزل می خوندم…

دیدم نشستنش قلبمو لرزوند ♫♪

زبونم توی شاه بیت غزل موند

دیدم كه شادی گنگ یه احساس ♫♪

خط انداخت رو شیشه دل مثه الماس

♫♯♯ اهنگ درخت گل لیلا فروهر ♫♫♯♫♯♫

من نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

من نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

دیدم نگاش پر از عشق و صفا بود ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

انگار با با دل من آشنا بود

دیدم صداش برام چه تازگی داشت ♫♪

توی گوشم طنین زندگی داشت

باز نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

♫♯♯ اهنگ درخت گل لیلا فروهر ♫♫♯♫♯♫

باز نفهمیدم كجا به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

توی لحظه شكوه عشقو دیدم ♫♪

به همون كه دلم می خواست رسیدم

اما حیف تا نگاه كردم به اون مرد ♫♪

♫♯♯ اهنگ درخت گل لیلا فروهر ♫♫♯♫♯♫

دیگه اون عشق و رویامو ندیدم

دیدم از كف من آرزو رفته ♫♪

اون رفته دلم اما وارفته

تازه نفهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

حیف دیر فهمیدم كج به كجاست ♫♪

نقل كجاست ای دل غافل

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند