اهنگ سبکبالان3 صادق ران صادق آهنگران

پنج‌شنبه - 4 می 2023
اهنگ سبکبالان3 صادق ران صادق آهنگران

اهنگ سبکبالان3 صادق ران صادق آهنگران
Music SADGH AHNGRAN – SBKBALAN3 SADGH RAN + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ سبکبالان3 صادق ران صادق آهنگران ♫♫♯♫♯♫

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته ♫♪

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته ♫♪

خون یارا نت پر ثمر گشته

آه و واویــــلا… کو جهان آرا ♫♪

♫♯♯ اهنگ سبکبالان3 صادق ران صادق آهنگران ♫♫♯♫♯♫

نور دوچشمان تر ما

«ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته ♫♪

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته ♫♪

خون یارا نت پر ثمر گشته

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

آه و واویلا… کو جهان آرا ♫♪

نور دوچشمان تر ما »

ای نخل غلتیده به خون ♫♪

اشکی از شادی

هم چو من بفشان … روز آ ز ا د ی ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

خیل یاران را … خیز و یاری کن

دشت شادی را … آ بـیاری کن ♫♪

نخل در آ تش شعله ور

گر چه شد بی سر ♫♪

نو بتی د یگر گشته بار آور

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

شهد پیروزی خوشـهء خر ما ♫♪

زورق ومن … ماهی و در یا

ممد نبودی ببینی ♫♪

گر یهء باران لاله رو یا ند از تربت یاران

گشته آبادان هرچه و یران شد ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

تربـت یاران گلباران شد

«ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته ♫♪

خون یارا نت پر ثمر گشته

ممد نبودی ببینی شهر آزاد گشته ♫♪

خون یارا نت پر ثمر گشته

Www.naghmehmusic.ir

آه و و ا و یـــلا… کو جهان آرا ♫♪

نور دوچشمان تر ما »

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند