اهنگ عزیز ترین آلبوم هایده

چهارشنبه - 3 می 2023
اهنگ عزیز ترین   آلبوم هایده

اهنگ عزیز ترین آلبوم هایده
Music HAYDH – AZYZ TRYN ALBVM + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

خدایا خدایا چه تنها و درمانده ام ♫♪

غریبی ز هر درگهی رانده ام

به سوی تو میایم امشب که از دل ♫♪

کلام کلام تو در گوش جان خوانده ام

من جسمم تو روح من ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

من کشتی تو نوح من

من زخمم تو مرحمی ♫♪

من ظلمت تو روشنی

من راهی تو موندنی ♫♪

من تنها تو همدمی

♫♯♯ اهنگ عزیز ترین آلبوم هایده ♫♫♯♫♯♫

تو اولین و آخرین برای من که عاشقم ♫♪

عزیزترین همسفری در همه دقایقم

درگاهت سجده گاه من ♫♪

بگذر از گناه من

من خلقم تو خالقی ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

سر تا پا شوق گفتنم

در حال شکفتنم ♫♪

من عذرا تو وامقی

تو اولین و آخرین برای من که عاشقم ♫♪

عزیزترین همسفری در همه دقایقم

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

هم غایب هم حاضر ♫♪

هم شاهد هم ناظر

هم سکوت هم صدا ♫♪

هم دردی هم درمان

هم پیدا هم پنهان ♫♪

♫♯♯ اهنگ عزیز ترین آلبوم هایده ♫♫♯♫♯♫

هم با من هم جدا

تو اولین و آخرین برای من که عاشقم ♫♪

عزیزترین همسفری در همه دقایقم

دلیل قاطع هستی ♫♪

صفای عالم مستی

♫♯♯ اهنگ عزیز ترین آلبوم هایده ♫♫♯♫♯♫

چه ترس از درد بی درمان ♫♪

که دارم چون تو درمانی

چه باک از کفر اهریمن ♫♪

تو در من نور ایمانی

تو اولین و آخرین برای من که عاشقم ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

عزیزترین همسفری در همه دقایقم

من جسمم تو روح من ♫♪

من کشتی تو نوح من

من زخمم تو مرحمی ♫♪

من ظلمت تو روشنی

♫♯♯ اهنگ عزیز ترین آلبوم هایده ♫♫♯♫♯♫

من راهی تو موندنی ♫♪

من تنها تو همدمی

تو اولین و آخرین برای من که عاشقم ♫♪

عزیزترین همسفری در همه دقایقم

درگاهت سجده گاه من ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

بگذر از گناه من

من خلقم تو خالقی ♫♪

سر تا پا شوق گفتنم

در حال شکفتنم ♫♪

من عذرا تو وامقی

♫♯♯ اهنگ عزیز ترین آلبوم هایده ♫♫♯♫♯♫

تو اولین و آخرین برای من که عاشقم ♫♪

عزیزترین همسفری در همه دقایقم

تو اولین و آخرین برای من که عاشقم ♫♪

عزیزترین همسفری در همه دقایقم

تو اولین و آخرین برای من که عاشقم ♫♪

♫♯♯ اهنگ عزیز ترین آلبوم هایده ♫♫♯♫♯♫

عزیزترین همسفری در همه دقایقم

♫♪

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند