اهنگ غربت حسام فریاد

سه‌شنبه - 2 می 2023
اهنگ غربت حسام فریاد

اهنگ غربت حسام فریاد
Music HSAM FRYAD – GHRBT + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ غربت حسام فریاد ♫♫♯♫♯♫

بیگانه با خود گشته ام / ♫♪

من عاشقی گم گشته ام /

زندانی شهر سکوت / ♫♪

دیوانه ای سر گشته ام /

فریادم از آشوب این / ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

غربت دیار خشم و نفر ین /

خسته م دگر از این دورویی / ♫♪

از عشق و ایثار دروغین /

غربت همه درد است و فریاد / ♫♪

حس غریبی دوهمزاد /

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

غربت همه شیون ز حسرت / ♫♪

غربت عذاب بی نهایت /

بیگانگی درد بدیست / ♫♪

بیگانگان هم صد هزار /

عصیان سر انجامش بود / ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

قربانیانش بیشمار /

در خاک این بیگانگان / ♫♪

نه راه بر گشت , نه فرار /

در غربت ماتمکده / ♫♪

صدها هزاران بیقرار /

Www.naghmehmusic.ir

غربت همه درد است و فریاد / ♫♪

حس غریبی دوهمزاد /

غربت همه شیون ز حسرت / ♫♪

غربت عذاب بی نهایت /

غربت برام ثمر نداشت / ♫♪

♫♯♯ اهنگ غربت حسام فریاد ♫♫♯♫♯♫

جز کوله بار بی کسی /

با سایه همنشین شدن / ♫♪

اعدام هر همنفسی /

حرمتا چه آسون شکست / ♫♪

ما بین هر مرد و زنی /

♫♯♯ اهنگ غربت حسام فریاد ♫♫♯♫♯♫

جای یه رنگی رو گرفت / ♫♪

بذل نفاق و دشمنی /

غربت همه درد است و فریاد / ♫♪

حس غریبی دوهمزاد /

غربت همه شیون ز حسرت / ♫♪

♫♯♯ اهنگ غربت حسام فریاد ♫♫♯♫♯♫

غربت عذاب بی نهایت /

درد است و فریاد / ♫♪

غریبی دو همزاد /

شیون زحسرت / ♫♪

عذاب بی نهایت /

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

سروده و آهنگ : حسام فریاد ♫♪

تنظیم : RICHARD UGLOW&حسام فر یاد

♫♪

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند