اهنگ کردی شهرام ناظری

یکشنبه - 30 آوریل 2023
اهنگ کردی شهرام ناظری

اهنگ کردی شهرام ناظری
Music SHHRAM NAZRY – KRDY + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ کردی شهرام ناظری ♫♫♯♫♯♫

یاوَران مَسِم(من مستم دوستان) ♫♪

یاوَران مَسِم(من مستم دوستان)

مِن مَسِ مَخمور باده ی اَ لَسِم(من مست مخمور باده ازلی هستم) ♫♪

لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم(لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)

شوئله ی نارِ عِشق پَر چی ﮊََه پُوسِم (شعله اتش عشق از پوستم بیرون زد) ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

شوئله ی نارِ عِشق پَر چی ﮊََه پُوسِم (شعله اتش عشق از پوستم بیرون زد)

خالی ﮊَه خاکی مَملو ﮊَه دوسِم(از چیزهای خاکی و دنیوی خالی شدم و حالا وجود دوست تمام وجودم را فرا گرفته است) ♫♪

یاوَران مَسِم(من مستم دوستان)

یاوَران مَسِم(من مستم دوستان) ♫♪

مِن مَسِ مَخمور باده ی اَ لَسِم(من مست مخمور باده ازلی هستم)

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم(لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت) ♫♪

**************

یاوَران مَسِم(من مستم دوستان) ♫♪

یاوَران مَسِم(من مستم دوستان)

مِن مَسِ مَخمور باده ی اَ لَسِم(من مست مخمور باده ازلی هستم) ♫♪

♫♯♯ اهنگ کردی شهرام ناظری ♫♫♯♫♯♫

لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم(لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)

لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم(لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت) ♫♪

فَرماوَه ساقی بلوا مینای مِن(ساقی گفت از مینای من بنوش )

سَرشار که سا غَر بِدهَ پَیا پِی (ساغر جام لبریز را پیاپی بده) ♫♪

پَیا پِی پِر کِرد پَیا پِی نوشام(پیاپی پر کرد و پیاپی نوشیدم)

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

تا کِه دیده ی دِل هِجرَ دوس نوشا (تا چشم دل دوری دوست را احساس کرد) ♫♪

شوئله ی نارِ عِشق پَر چی ﮊََه پُوسِم (شعله اتش عشق از پوستم بیرون زد)

شوئله ی نارِ عِشق پَر چی ﮊََه پُوسِم (شعله اتش عشق از پوستم بیرون زد) ♫♪

خالی ﮊَه خاکی مَملو ﮊَه دوسِم(از چیزهای خاکی و دنیوی خالی شدم و حالا وجود دوست تمام وجودم را فرا گرفته است)

یاوَران مَسِم(من مستم دوستان) ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

یاوَران مَسِم(من مستم دوستان)

مِن مَسِ مَخمور باده ی اَ لَسِم(من مست مخمور باده ازلی هستم) ♫♪

لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم(لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت)

لوتفِ دوس هاما مُوحکَم گِرد دَه سِم(لطف دوست امد و محکم دستم را گرفت) ♫♪

اِی دِل تا کَسی چُو خوم نای وَ جوش (ای دل تا کسی مانند خم نجوشد)

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

اِی دِل تا کَسی چُو خوم نای وَ جوش (ای دل تا کسی مانند خم نجوشد) ♫♪

حَلقه ی بَندَگی عِشق نَه کِی وَ گوش (و حلقه بندگی عشق را به گوش نکند)

مَحرَمِ نمو هرگز وَ اَسرار (هرگز محرم اسرار نمیشود) ♫♪

مَحرَمِ نمو هرگز وَ اَسرار (هرگز محرم اسرار نمیشود)

نَخلِ ئومیدِش دوسی نایِر بار(نخل امیدش میوه دوستی نمی گیرد) ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

نَخلِ ئومیدِش دوسی نایِر بار(نخل امیدش میوه دوستی نمی گیرد)

نَخلِ ئومیدِش دوسی نایِر بار(نخل امیدش میوه دوستی نمی گیرد) ♫♪

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند