اهنگ گشت شهلا سرشار

شنبه - 29 آوریل 2023
اهنگ گشت شهلا سرشار

اهنگ گشت شهلا سرشار
Music SHHLA SRSHAR – GSHT + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ گشت شهلا سرشار ♫♫♯♫♯♫

روز سفر با چشم تر کردی نظرُ گفتی به من نرفته بر می گردی ♫♪

از این بهار به اون بهار رسیدیمُ به هرچی که گفتی وفا نکردی

گشتاشُ زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده ♫♪

طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

بازم اگر می خوای، بری سفر برو، می شناسم تو رو ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

از خوبُ بدش، داری هر دو رو، می شناسم تو رو

دلم أزم می خواد، توی خواب و خیال، بگذارم تو رو ♫♪

اینم یه دردیه، که دسته آخرش، دوست دارم تو رو

گشتاشو زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده ♫♪

طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

♫♯♯ اهنگ گشت شهلا سرشار ♫♫♯♫♯♫

چه تو دروغ می گم نگو که نه جمع هواسم ♫♪

من از کفه دستم تو رو بهتر می شناسم

دوست دارم تا اونجایی که رسم عشقه پاکه ♫♪

چه فایده گوهری که سرنوشتش توی خاکه

روز سفر با چشم تر کردی نظرُ گفتی به من نرفته بر می گردی ♫♪

♫♯♯ اهنگ گشت شهلا سرشار ♫♫♯♫♯♫

از این بهار به اون بهار رسیدیمُ به هرچی که گفتی وفا نکردی

گشتاشُ زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده ♫♪

طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

چه تو دروغ می گم نگو که نه جمع هواسم ♫♪

من از کفه دستم تو رو بهتر می شناسم

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

دوست دارم تا اونجایی که رسم عشقه پاکه ♫♪

چه فایده گوهری که سرنوشتش توی خاکه

روز سفر با چشم تر کردی نظرُ گفتی به من نرفته بر می گردی ♫♪

از این بهار به اون بهار رسیدیمُ به هرچی که گفتی وفا نکردی

گشتاشُ زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده ♫♪

♫♯♯ اهنگ گشت شهلا سرشار ♫♫♯♫♯♫

طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند